Wat doet VZP risicomanagement

VZP Bedrijven is er voor u


De verzekeringstechnische risicoanalyse is een onderdeel van wat in de organisatie-advieswereld bekend staat als risicomanagement voor de onderneming of instelling. Integraal risicomanagement is gericht op het beheersen van alle risico’s rond de onderneming, verzekerbaar of niet. De verzekeringstechnische risicoanalyse beperkt zicht tot die risico’s rond de onderneming die, indien gewenst, verzekerbaar zijn. Niet-verzekerbare bedrijfsrisico’s zoals kernrampen of veranderende concurrentieverhoudingen, het niet kunnen aantrekken van gekwalificeerd personeel blijven om praktische redenen in deze rapportage buiten beschouwing.
 

In deze verzekeringstechnische risicoanalyse bespreken we het resultaat van onze bevindingen op verzekeringsgebied bij uw bedrijf. Er hebben enkele gesprekken met u plaatsgevonden, waardoor veel noodzakelijke informatie ter beschikking is gekomen. Deze is grondig geanalyseerd, waarna de analyse is uitgewerkt.