VZP AOV Doe-het-zelf pakket aanvragen

Ja, ik wil mijn eigen AOV regelen


Zoals gezegd, de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) stimuleert uitgebreid en zorgvuldig AOV-advies door een professioneel inkomensadviseur.
Maar wellicht beschikt u zélf over voldoende kennis en ervaring om een passende AOV af te sluiten. Omdat u elders advies heeft ingewonnen of bijzonder goed op de hoogte bent. Die kennis kunt u hier toetsen. Slaagt u voor de test, dan kunt u hier direct uw AOV regelen.
 

Zeker weten?

Toch nog even de proef op de som. Wilt u zelfstandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, zonder hulp van een adviseur? Dan betekent dit dat u zelf:

  • voldoende kennis heeft van het financiële risico van arbeidsongeschiktheid, de risico’s die de verzekering dekt en wat u van een verzekeraar kunt verwachten;
  • verantwoordelijk bent voor de keuze van alle polisvoorwaarden van de  arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • kunt beoordelen of u de premie elke maand kunt betalen;
  • kunt inschatten of u bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval elke maand nog steeds aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen;
  • voldoende maatregelen treft om deze risico’s zo veel mogelijk te voorkomen/te beperken.

 
Nog steeds heel zeker van uw zaak? Dan kunt u hieronder onze kennis- en ervaringstoets aanvragen.

 

Aanhef:
Naam:*
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
E-mail:*
Telefoon mobiel:
Telefoon overdag:
Vul de code in:*